Homoprotest blir biskopsärende

”Det är allvarligt att präster vill demonstrera sin övertygelse”

NYHETER

Göteborg

Nästan 500 präster i Svenska kyrkan hade på lördagen skrivit under en deklaration mot välsignelse av homosexuella par.

- Det är biskoparnas uppgift att ta tag i detta, säger ärkebiskopens närmaste man, kaplan Michael Persson, till TT.

Deklarationen har lagts ut på internet av prästen Yngve Kalin i Hyssna, öster om Göteborg. På lördagseftermiddagen hade 485 präster skrivit på. Drygt 170 tillhör Göteborgs stift. En av dem är förre biskopen Bertil Gärtner.

Kaplan Michael Persson är kritisk mot prästernas aktion.

- Det är allvarligt att präster vill demonstrera sin övertygelse, inte vid förfrågan, utan när ett beslut är fattat. Demonstrationen blir väldigt tydlig för att man menar sig ha alla de rätta svaren. Och det är olyckligt, eftersom en kyrka rymmer många olika bibeltolkningar, framhåller Michael Persson.

Omkring 5 000 personer har rätt att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. Av dessa är ungefär 3 500 i tjänst inom kyrkan. Övriga är, bland annat, pensionärer.

Biskoparna ska agera

Kaplanen, som är ärkebiskopens närmaste man, framhåller att biskoparna kommer att agera med anledning av deklarationen.

- De av undertecknarna som är anställda i kyrkan behöver tillsammans med sin biskop prata vidare om bibelfrågor, samlevnadsfrågor och synen på andra människor, säger Michael Persson.

Han anser att konflikten grundar sig i olika tolkningar av bibeln. Ska man se till enskilda bibelord, eller på bibeln som sammanhang? Det ger en skillnad i synen på att ge välsignelse.

- Det är en typ av fråga som man tidigare kunnat lösa internt, påpekar Persson, och jämför med när en del präster tidigare vägrat viga frånskilda personer.

Kd: Statlig vigselceremoni

Bakgrunden till konflikten är kyrkomötets beslut att införa en offentlig välsignelseakt för homosexuella par med registrerat partnerskap. Ingen präst ska dock tvingas leda en sådan välsignelse mot sin vilja.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund vill inte att homosexuella ska kunna vigas i kyrkan. Han sade på lördagen till Sveriges Radios Ekoredaktion att en lösning på konflikten kan vara att staten sköter vigselceremonierna.

Micke Larsson/TT