Kadaver kan bli tillåtet i hudkrämer

EU-kommissionen vill godkänna hjärna, moderkaka och inälvor i kosmetika

NYHETER

EU-kommissionen vill tillåta kadaverrester som hjärna, moderkaka och inälvor, i kosmetika.

Detta trots att oprocessade kadaverrester kan ge Creutzfeld-Jakobs sjukdom.

Foto: BÖRJE THURESSON
Dyrare ansiktskrämer innehöll före förbudet mycket lätt processad eller enbart nedkyld hjärnsubstans, bräss, mjälte och moderkaka från djurkadaver.

Efter det stora utbrottet av galna ko-sjukan 1990 förbjöds all användning av kadaverrester från självdöda djur i kosmetika. Med att driva igenom förbudet var Marit Paulsen, tidigare EU-parlamentariker. Nu föreslår EU-kommissionen i en rapport att att kosmetika undantas från det strikta kontrollerna, uppger Svenska Dagbladet.

– De försöker mjuka upp det förbud mot kadaverrester som jag var med om att driva igenom. Jag vet att kommissionen är utsatt för hårt tryck från industrin, säger Marit Paulsen till SvD.

Hjärnsubstans och moderkaka i krämen

EU-kommissionen kom tidigt fram till att det fanns en klar risk för att de äggviteämnen, prioner, som anses orsaka Creutzfeld-Jakobs sjukdom, kunde överföras via kosmetika. I en rapport från 2000 pekar kommissionen speciellt ut exklusiva krämer mot rynkor och åldrande, skriver SvD.

För att prionerna ska slås ut krävs mycket kraftig upphettning. Dyrare ansiktskrämer visade sig innehålla mycket lätt processad eller enbart nedkyld hjärnsubstans, bräss, mjälte och moderkaka från djurkadaver. Även ryggmärg, inälvor och halsmandlar från självdöda djur har nämnts av experter.

Svårt att påvisa

Enligt kommissionens rapport kan prionerna ta sig in i blodomloppet via ögonen och småsår i ansiktet.

Man har ännu inte kunnat säkerställa att någon person fått Creutzfeld-Jakobs sjukdom via hudkrämerna eftersom de som smittats samtidigt ätit nötkött, uppger SvD.

Therese Holmberg