Korståg mot homohetsen

Han startar en lista - mot protestlistan

NYHETER

Det stormar inom kyrkan. Nu kommer protestlistan mot protestlistan.

- En mörkerman inom min egen yrkeskår ska inte få ta makten, säger Roger Jarnehall, präst i Norrköping.

Foto: JAN LUTHMAN
Prästernas krig Kändisprästen Roger Jarnehall, präst i Norrköping, har nu startat en protestlista mot Yngve Kalins upprop. "Vi är inte längre en prästkyrka, det var vi på artonhundratalet, nu är vi en demokratisk folkkyrka", säger han.

Kyrkomötets beslut om att tillåta välsignelse av homosexuella par skakar Svenska kyrkan.

En tiondel av alla präster har skrivit under uppropet som säger nej till beslutet.

Men det finns motkrafter.

- Måttet är rågat, någon måste ryta ifrån, säger prästen Roger Jarnehall som själv dragit i gång en egen protestlista.

En tvärtemotlista för att visa att det finns många som vill att homosexuella ska få gifta sig.

Ingen kommentar

- Vi är inte längre en prästkyrka, det var vi på artonhundratalet, nu är vi en demokratisk folkkyrka, säger Jarnehall.

Han menar att kvinnliga präster i regel har lättare att teologiskt ta till sig samkönade äktenskap.

- Att starta namnlistor, så som Yngve Kalin har gjort, är ett sätt att visa förakt för de homosexuellas kärlek.

Det handlar inte om det, menar Miriam Klefbeck, 26, präst i Södertälje och är en av dem som skrivit under uppropet.

- Bara därför att det inte finns grund för att välsigna parrelationer fördömer man inte alla homosexuella, säger hon.

Ärkebiskop KG Hammar går inte att nå för kommentarer om den uppblossade striden, utan hänvisar till sin kaplan Michael Persson som säger:

- Det här är en fråga som vi har diskuterat i trettio år, det här är inget vi kommit på de senaste åren.

"Det är bara sorgligt"

Han ställer sig därför mycket frågande till Yngve Kalins upprop.

- Det är bara sorgligt med en sådan här demonstration.

Homopräst säger nej till bögvigslar

Yngve Kalins upprop hade sent i går samlat över 520 namn.

Stöd kom från oväntat håll.

- Kyrkomötets beslut är helt stolligt, säger Erik Johansson, själv homosexuell präst som skrivit på uppropet.

Foto: Dan Lindberg
Erik Johansson har skrivit på uppropet mot homovigslar.

Emma Härdmark