Här kan våldtäktsoffer få hjälp

NYHETER

Socialtjänsten har ansvar för att brottsoffer och anhöriga får stöd och hjälp, både ekonomiskt, praktiskt och psykologiskt.

Södersjukhuset i Stockholm har landets första specialmottagning för våldtagna kvinnor. Där erbjuds krishantering men personalen hjälper också till med poliskontakter och kontakter med socialjour och frivilligorganisationer. De kvinnor som vill kan stanna kvar över natten.

Rikskvinnocentrum en specialistenhet inom hälso- och sjukvården för kvinnor som utsatts för misshandel och våldtäkt: www.akademiska.se/rkc

Ideella föreningar arbetar också med att stödja och hjälpa brottsoffer, bland annat genom stödsamtal och kontakter med myndigheter och försäkringsbolag. Några av dem är:

Barnens rätt i samhället: www.bris.se

Brottsofferjourernas riksförbund: www.boj.se

Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn: www.atsub.se

Hopp – riksorganisationen mot sexuella övergrepp: www.hopp.org

Mansjourerna: www.mansjouren.net

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, brottsofferjour: www.rfsl.se

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige: www.roks.se

Riksorganisationen stödcentrum mot incest:

www.rsci.nu

Rädda Barnen: www.rb.se

Röda Korset: www.redcross.se

Sveriges kvinnojourers riksförbund:

www.kvinnojour.com

Terrafem (för invandrarkvinnor): www.terrafem.org

(Källa: Brottsoffermyndigheten, Södersjukhuset)