Kärnkraft – avveckla eller utveckla?

Nu kan man avveckla på ett miljösäkert sätt – men vill vi det?

NYHETER

I kvällens Eftersnack diskuterar vi kärnkraften.

Har du ändrat uppfattning i kärnkraftsfrågan? Är det dags för en ny folkomröstning? Är det bästa rentav att ha kvar kärnkraftverken?

Kärnreaktorn i Studsvik.

I SVT:s ”Vetenskapsmagasinet” visas i kväll hur kärnkraften kan avvecklas utan att öka utsläppen av miljöskadliga växthusgaser.

Allt större vindkraftsparker byggs till havs, bioenergi och nya tekniker gör att man kan rena fossileldade kraftverk från koldioxid.

Var står du i kärnkraftsfrågan? Skulle du kunna tänka dig att bo granne med ett kärnkraftverk? Vad tror du är bäst för miljön? Bor du nära en vindkraftspark – hur är det i så fall?

Tyck till på Eftersnack i kväll. Vi publicerar inläggen vartefter vi får in dem.

Jenny Ryderstedt