”Övergreppen var vardag”

NYHETER

ALMUNGE

Läraren Eva Rindestad såg tydligt församlingens strategi.

– De skulle ta över skolan. Ledordet var lydnad. Övergreppen var vardag, säger hon.

Eva Rindestad.

Eva Rindestad började på Knutby skola hösten 2002.Snabbt upptäckte hon att den grupp i personalen som tillhörde Knutby Filadelfia styrde arbetet.

– Barnen var vana vid bestraffningar, de reagerade knappt, säger hon.

En pojke fick skriva om en berättelse sju gånger tills han skrev felfritt.

Om eleverna gjorde motstånd mot den hårdhänta behandlingen bestraffades de ytterligare.

”Var på deras sida”

– De tog tag i barnens axlar och skakade dem, höll upp dem mot väggen och stirrade dem i ögonen, säger Eva Rindestad.

– Rektorn var helt på deras sida. Så fort det behövdes en vikarie ersattes tjänsten av en medlem ur församlingen.

Konfronterade du församlingsmedlemmarna med vad de gjorde?

– Ja, de sa att jag missförstått och att jag inte skulle lägga mig i. När jag gick till rektorn hade de redan varit där och gett sin version.

Efter vårterminen 2003 sade Eva Rindestad upp sig.

Den 9 januari 2004 anmälde hon skolan till Skolverket – vilket av en händelse skulle visa sig bli dagen före mordet i pastorsvillan.

Allvarliga brister

Skolverket tillsatte en snabbutredning och kom fram till att skolan hade allvarliga brister.

Malin Nord