Rättegången om Linateolyckan inställd

NYHETER

Rättegången i Miami mellan flygplanstillverkaren Cessna och anhöriga till omkomna vid flygolyckan i Milano har ställts in.

Den amerikanske domaren anser att målet ska prövas av italiensk domstol.

För de cirka 70 familjerna och deras advokater kom beskedet som en chock. Domaren har vi tre tidigare tillfällen beslutat att de anhörigas stämning mot Cessna kan prövas i amerikansk domstol och efter månaders förberedelser skulle rättegången enligt planerna inledas på måndag i nästa vecka.

– Nu säger han i sitt beslut att det är bättre om målet handläggs av en italiensk domstol. Det motsätter vi oss naturligtvis och vi har begärt att han omprövar beslutet, säger Stephan Eriksson, en av kärandesidans advokater.

Skulle domarens beslut stå fast kommer det att överklagas till en högre domstol. Skulle familjerna vinna i den instansen så tar det enligt Stephan Eriksson sex–tolv månader innan målet kan komma upp på nytt. Förlorar man så blir det en rättegång i Italien. Den amerikanska lagstiftningen tillåter inte att målet så att säga hamnar mellan två stolar, enligt den svenske advokaten.

– En förutsättning för att skicka målet till Italien är att en italiensk domstol verkligen tar det. Då skulle det bli ett mål mot Cessna där, men det är alltså något som vi motsätter oss.

De 70 familjerna har stämt Cessna för att de anser att flygplanstillverkaren har ett ansvar för kollisionen mellan Cessnaplanet och SAS-planet på Linateflygplatsen i Milano den 8 oktober 2001. 118 människor omkom i olyckan.

Björn Ewenfeldt/TT