Polisen får bottenbetyg

Rikspolischefen: Vi måste bli bättre

NYHETER

Svenska brottsoffer ger polisen bottenbetyg.

De som drabbats av brott är ännu mer missnöjda än tidigare med hur polisen jobbat, visar en ny undersökning.

- Vi måste bli bättre på att lösa vardagsbrott, säger rikspolischefen Stefan Strömberg till aftonbladet.se.

Strömberg tar till sig kritiken i undersökningen från Svensk kvalitetsindex, som visar att svenskarnas förtroende för polisens arbete sjunker.

Polisens betyg blir under genomsnittet och förtroendet backar för andra året i rad.

Brottsoffer som svarat ger betyget 49 på en skala från 1 till 100. Mest besvikna är personer som drabbats av inbrott i bilen eller sommarhuset.

- Vi har startat upp ett grundläggande arbete för att ta hand om vardagsbrott, för det är det det handlar om, säger Strömberg.

Jämför med tandläkare

- Men resultatet i undersökningen är kanske inte så dåligt, med tanke på att många anmäler brott som vi av olika anledningar inte kan klara ut.

Strömberg jämför med svenskarnas inställning till tandläkare, som får toppbetyg i undersökningen och pekar på att tandläkarna har betydligt större chans att på ett enkelt sätt klara sin uppgift.

Förklaringen till det ökade missnöjet är att polisen helt enkelt är för dålig på att klara upp brott, menar en expert.

– Det är utomordentligt allvarligt och signalerar att verksamheten inte alls fungerar, säger docent Jan Eklöf vid Handelshögskolan i Stockholm till TT.

Förutom ett allmänt missnöje med polisens dåliga resultat i brottsutredningar finns dessutom frågetecken kring vad som händer efter en polisanmälan.

Vill förebygga

Stefan Strömberg håller med om att servicen mot brottsoffer kan bli bättre efter en anmälan.

- Vi kan också bli bättre genom att göra noggrannare brottsplatsundersökningar inledningsvis och föra en bättre dialog med brottsoffer. Men vissa brott är nästan omöjliga att lösa, till exempel cykelstölder.

Strömberg tror inte heller att mer resurser, till exempel fler synliga poliser, skulle lösa problemet. Varken i storstäderna eller i glesbygd i norr.

- Det är inte säkert att vi har för få poliser. Och det är mycket det är långt till i Norrland, säger Strömberg.

Underrättelsestyrt

I stället ska polisen jobba förebyggande och använda resurserna på rätt ställen.

- Vi ska jobba mer underrättelsestyrt och planerat. Man ska försöka identifiera var det begås brott och vilka typer av brott som begås.

Utifrån den informationen ska polisen styras till platser där brott kan förväntas ske.

- Det är inte problem överallt. Det finns på vissa ställen och vi kan inte sitta och vänta tills det kommer en anmälan.

Strömberg vill att strategin används även för de brott där polisen fått mest kritik - inbrott i bilar och sommarstugor.

Läs också:

Caroline Olsson