Första övergreppet anmäls sällan

NYHETER

När övergreppen sker känner våldtäktsmannen sitt offer i de allra flesta fall.

Men kvinnan polisanmäler sällan efter första våldtäkten.

-Det är betydligt svårare för kvinnan att polisanmäla någon hon känner, säger Lotta Nilsson, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Förövaren känner offret i två tredjedelar av de polisanmälda våldtäkterna.

-Utmärkande för den typen av våldtäkt är att det finns ett mönster av utsatthet, fysiskt våld, misshandel eller hot.

-När kvinnan polisanmäler våldtäkterna anmäls ofta andra brott samtidigt, säger Lotta Nilsson.

Brå har granskat vilken typ av våldtäkt kvinnor snabbast polisanmäler. I granskningen ingår också uppgifter om kvinnornas genomsnittliga ålder när de drabbades.

Överfallsvåldtäkter anmäls tidigast till polisen. Kvinnans genomsnittsålder är 24 år.

Den typ av våldtäkt som anmäls näst snabbast är när offret är ytligt bekant med våldtäktsmannen. Kvinnans ålder är i genomsnitt 22 år.

När kvinnan känner våldtäktsmannen väl dröjer anmälan längst. Kvinnans genomsnittsålder är 30 år.

Ulla-Lene Österholm