Museer hotas av nedläggning

NYHETER
Foto: Sara Ringström
Östasiatiska museet.

Nu hotas flera museer i Stockholm av nedläggning.

I regeringens budgetproposition minskas nu anslagen med 5,7 miljoner kronor. Beslutet väntas leda till att alla aktivitetsmedel för Etnografiska museet, Östasiatiska museet samt Världskulturmuseet fryses inne.

Dessutom kan det bli aktuellt med en sammanslagning av två eller tre museer.