Ett ögonblick, Lotta Edholm, 40

NYHETER

...folkpartist och oppositionsborgarråd, vars parti vill ha ett speciellt gymnasium i Stockholm för extra begåvade elever i matematik och naturvetenskap.

Foto: BJÖRN LINDAHL
Lotta Edholm.

Varför?

- Enligt Skolverket ligger åttondeklassarnas kunskaper på samma nivå som de som gick i sjunde klass för tio år sedan. Det är enormt allvarligt och vi måste göra något åt problemet. Sveriges främsta konkurrenskraft är vår utbildningsnivå och forskning. Historiskt har vi haft framgångar i matematik och naturvetenskap, vi får inte slarva bort våra kunskaper.

Hur ska idén genomföras?

-Vi vill ha riksintag där elever från hela landet kan söka. Nivån ska vara högre än normalt och tanken är att gymnasiet ska samarbeta med universitet och Tekniska högskolan.

Är det inte bättre att satsa på alla skolelever istället?

-Vi pratar oftast om dem som har problem i skolan, och det är viktigt. Men det är också ett bekymmer att kunskapsnivån bland dem som redan är duktiga har sjunkit. Vi måste även se till att dessa elever utvecklas.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Att kravallerna i Frankrike upphör och att de inte sprider sig till övriga Europa.

Jonas Andersson