Barnporr-dömd fick fortsätta som läkare

Arbetsgivaren visste inte förrän igår - nu är läkaren avstängd

NYHETER

En läkare dömd för barnpornografibrott har idag en fast tjänst som läkare vid ett lasarett i södra Sverige.

Han fick först sin legitimation indragen, men överklagade och fick tillbaka den.

Läkaren fälldes för att ha haft över 6 000 barnporrbilder och filmer i sin dator.

Läkaren fick fast tjänst vid lasarettet i februari 2004. Dessförinnan hade han arbetat på samma sjukhus som vikarie, skriver Dagens Medicin.se.

Han är dömd för barnpornografibrott men har fortfarande kvar sin läkarlegitimation och lyckades alltså få en fast tjänst.

Det har varit möjligt eftersom han haft rätt att i flera instanser överklaga beslut om att dra in legitimationen.

Sedan mannens arbetgivare igår på tisdagen fått veta att han är dömd för barnpornografibrott har han blivit avstängd från sin tjänst.

Arbetsgivaren ska nu se över sina anställningsrutiner.

Socialstyrelsen vill dra in legitimationen

Chefen för tillsynsenheten på Socialstyrelsen, Torsten Mossberg, tycker att det är en otillfredsställande situation.

- Vi är inte glada. Vi har drivit frågan om hans legitimation för att få ett prejudikat. Nu kan det gå många år innan det avgörs och vår utredning kan till och med bli preskriberad, säger han till aftonbladet.se.

Är det inte en rättssäkerhetsfråga för läkaren att kunna ifrågasätta beslutet och överklaga?

- Jo, man kan säga att det är rättssäkert för läkaren och rättsosäkert för patienterna. Det är en svår diskussion men ur Socialstyrelsens synvinkel är det otillfredsställande eftersom vi ska tillvarata patienterna sintressen.

- Hur långt kan man gå innan patienten förlotrar tilliten för läkaren?

Överklagade

Dagens Medicin beskriver hur det blivit möjligt att den dömde fortfarande har kvar sin legitimation:

Redan i februari 2003 dömdes läkaren i tingsrätten till två månaders fängelse. Läkaren överklagade och i oktober samma år dömde även Svea hovrätt honom. Men straffet omvandlades till endast villkorlig dom och dagsböter.

Enligt Dagens Medicin blev domen bara villkorlig för att hovrätten ansåg att mannen skulle ha "svårighet" att fortsätta arbeta som läkare efter domen.

Men HSAN, Sjukvårdens Hälso- och Ansvarsnämnd, ansåg att läkaren inte alls skulle fortsätta i läkaryrket och beslutade att hans läkarlegitimation skulle dras in.

Det har man inte lyckats göra.

Sjukhuset visste inte

Läkaren har överklagat beslutet, först i länsrätten. Där ansåg man att brottet inte påverkar mannens yrkesutövning - han skulle få behålla legitimationen.

Men då gick Socialstyrelsen in och överklagade länsrättens dom till kammarrätten som beslöt att legitimationen skulle återkallas.

Läkaren har nu begärt att regeringsrätten ska pröva beslutet. Och tills den instansen har bestämt sig får mannen behålla sin legitimation.

Personalchefen på det sjukhus där mannen arbetar kände inte till att han är dömd för barnpornografibrott. Klinikchefen för den klinik mannen arbetar gjorde det inte heller men säger till Dagens Medicin att mannen enbart arbetar med vuxna patienter.

Arbetsgivarens ansvar

Läkaren är inte längre medlem i Läkarförbundet. Ordföranden för förbundet, Robert Leth, säger att barnpornografibrott likställs med övergrepp på barn och den som begått det inte ska arbeta som läkare.

Torsten Mossberg på Socialstyrelsen säger att arbetsgivarna måste ta sitt ansvar på allvar:

- Arbetsgivaren måste förvissa sig om vem de anställer. Det är mycket lätt för dem att ta reda på. De behöver bara ringa HSAN eller Socialstyrelsen.

Dagens Medicin har talat med läkaren själv som säger att han är dömd på felaktiga grunder.

Simone Söderhjelm