Dina rättigheter och så får du rätt – Aftonbladet reder ut begreppen

SKÖTER SIG DIN VÄRD?

NYHETER

Hyresvärden ska sköta underhållet av fastigheten.

Fastighetsägaren ska vara tillgänglig.

Fastighetens lägenheter får inte stå tomma.

Hyresgästerna ska behandlas korrekt.

Så säger experten:

– Det klassiska är att fastighetsägaren inte sköter den löpande skötseln, och att han eller hon inte går att få tag på.

– Men det har blivit allt vanligare att hyresvärden bryter mot de etiska regler som finns, säger P-O Brogren på Hyresgästföreningen.

SÅ FÅR DU RÄTT

Påtala problemen för hyresvärden.

Försök föra en dialog med hyresvärden. Går inte det – var formell och faxa, skicka brev, maila.

Vänd dig till Hyresgästföreningen.

Så säger experten

– Börja i rätt ände: anmäl till fastighetsägaren vad som är fel. Så att man med gott samvete kan säga att man har begärt åtgärder, men inte fått det, säger P-O Brogren.

DINA RÄTTIGHETER

Din hyresvärd ska behandla dig korrekt.

Brister och fel ska åtgärdas inom rimlig tid.

SOm du betalt hyran i tid, inte återkommande stör andra hyresgäster, inte missköter lägenheten eller hyr ut i andra hand utan tillåtelse finns ingen saklig grund för uppsägning.

Så säger experten

– Fastighetsägaren har en ganska stor auktoritet, eftersom han äger fastigheten. Men man ska komma ihåg att man också har rättigheter som hyresgäst, säger P-O Brogren.

Källa: Hyresgästföreningen.