Vi går mot en ljusare framtid

Så är Stockholm år 2105

NYHETER

Grattis stockholmare. Även våra barnbarnsbarn kommer att bo i Nordens största stad.

År 2105 är vi fler, bor trängre och lever längre.

För första gången har Stockholm stad satt sig ner och räknat på framtiden. Ordentligt.

Om hundra år är vi både äldre och yngre än i dag, fler pensionärer och fler barnfamiljer. Nästan en tiondel av befolkningen kommer att vara över 80 år, 900 personer över 100 år.

Flyttar oftare

Medelåldern stiger från dagens 39 till 43 år, kvinnorna föder 1,6 barn.

Men det är inte helt lätt att göra prognoser för så långa perspektiv.

– Det svåraste är att folk rör på sig, i framtiden flyttar vi nog ännu mer än vi gör idag, säger Irene Lundquist Svenonius, förvaltningschef på Utrednings- och statistikkontoret som tagit fram de nya siffrorna.

Ny ringled

Några visioner om personliga svävarplattformar eller trådlös el vill statistikerna inte spekulera i.

– Men Förbifart Stockholm hoppas jag är färdigbyggd år 2105, säger hon.

Finns Aftonbladet kvar om hundra år?

– Ja, ni finns nog kvar, men kanske inte i pappersform.

FOTNOT: Framtidsscenariot presenteras i utställningen Stockholm i siffror på Kulturhuset 9–20 november.

Hur ser Stockholm ut om 100 år?

Emma Härdmark