Män skrattar lätt – kvinnor skrattar mer

NYHETER

Kvinnor gillar humor mer än män. Det syns - i hjärnan, visar ny forskning från Stanford University.

Samtidigt skrattar de okräsna männen lättare än kvinnor, och deras förväntningar på en rolig historia är högre.

Skillnader mellan kvinnor och män har alltid varit en outsinlig källa till humor. Men just humorn är också en av skillnaderna. Det visar forskning från Stanford University.

Skillnaderna uppenbarade sig när tio män och tio kvinnor fick ranka rolighetsgraden i 70 tecknade serier, samtidigt som forskarna mätte reaktioner i deras hjärnor.

Enligt mätningarna hade kvinnorna lägre förväntningar på att upptäcka något kul. Men när slutklämmen kom reagerade desto starkare, starkare än männen som hade höga förväntningar redan från början.

Kvinnor känner större tillfredsställelse

Forskarna tolkar det som att kvinnors låga förväntningar ger dem större humoristisk tillfredsställelse - när de väl bestämmer sig för att något är kul.

Innan de gör det krävs ett ställningstagande. Kvinnor har nämligen ett mer analytiskt förhållande till humor än män, och föredrar humor av mer berättande karaktär, enligt forskarnas analys.

Männen föredrog one-liners och fars- och buskishumor.

- De var mindre kräsna - och mindre omdömesgilla, säger forskningsledare Allan L. Reiss, doktor i medicin vid Stanford University.

Han är överraskad av resultaten. Han hade fördomsfullt nog inte väntat sig att kvinnor med sitt analyserande sätt skulle uppskatta tecknade serier lika mycket som män, och absolut inte att deras humoristiska tillfredsställelse skulle vara större.

Kanske känner kvinnorna lättnas

Enligt Arnie Cann, professor i psykologi vid University of North Carolina, pekar resultaten på att kvinnor reagerar med lättnad när de gillar ett skämt.

- Det skulle kunna vara så, att kvinnor går in mer för att granska skämt innan de bestämmer sig för att humorn är acceptabel. Då kan man tänka sig att de reagerar med lättnad när de bestämmer sig för att skämtet är okej, säger hon.

Karin Henriksson, AP

ARTIKELN HANDLAR OM