Ett ögonblick...

...justitieombudsman Nils-Olof Berggren, 65, som vill upphäva fridlysningen av Storsjöodjuret i Jämtland.

NYHETER

Vad har Storsjöodjuret gjort för att förtjäna att bli lovligt byte?

– Fridlysningen är inte laglig och bör tas bort. Länsrättens beslut saknar rättslig grund.

Miljödomstolen menar i ett yttrande att det handlar om en ”icke vetenskapligt verifierad djurart”, som trots allt har varit skyddad i nästan 20 år. Varför vill ni ta bort fridlysningen nu?

– Den belastar systemet. Att ärendet kom upp beror på att någon sökte dispens för att få plocka odjurets ägg. Det finns alltid en möjlighet att något sådant kan hända igen. Vi tycker inte att man ska lägga ner mer tid på det här.

Men själva har ni utrett frågan i ett helt år?

– Ärendet har haft sin gång, men vi har inte prioriterat det särskilt högt.

Finns det då inget hopp om att Storsjöodjuret kan bli fredat i framtiden?

– Det är klart att formellt sett kan fridlysningen finnas kvar, men den har då ingen som helst rättslig verkan.

Finns det några andra väsen än Sjöodjuret som ligger illa till?

– Nej, inte vad jag känner till.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Det kan jag inte komma på.

Johan Gunnarsson