Förbjudet att maskera sig nästa år

KU ger klartecken för maskerings-förbud

NYHETER

Det kommer bli svårare för demonstranter att dölja sitt ansikte i framtiden. Konstitutionsutskottet, KU, har kommit fram till att det omdiskuterade maskeringsförbudet inte strider mot grundlagen eller Europakonventionen.

Maskerade demonstranter blir en allt ovanligare syn.

Debatten om maskeringsförbud tog fart efter kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001. Många av demonstranterna hade täckt sina ansikten och det gjorde det svårt för polisen att identifiera dem.

Göteborgskommittén, som leddes av förre statsministern Ingvar Carlsson, föreslog ett totalt förbud mot att täcka ansiktet.

Justitieminister Thomas Bodström tog fram ett förslag men det sågades förra året av lagrådet.

Nytt förslag

Då arbetades förslaget om igen. Det nya förslaget sa att det bara skulle vara förbjudet att dölja sitt ansikte vid till exempel demonstrationer där det kan finnas risk för störningar. Personer som bara råkar befinna sig på platsen ska inte drabbas.

Den här gången gav lagrådet klartecken för förslaget, även om juristerna i rådet ansåg att det nu blev svårt att säga något om effekterna av ett sådant här begränsat maskeringsförbud.

Fortfarande tveksamma

Vänsterpartiet, miljöpartiet och centern är fortfarande kritiska till förbudet. De menar att det skulle kunna krocka med mötes- och demonstrationsfriheterna.

Den nya lagen ska börja gälla från och med den 1 januari 2006 och straffet för den som ändå maskerar sig ska vara böter eller fängelse i högst sex månader.

Maskeringsförbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl.

Johanna Melén, TT