Ny polistaktik mot demonstranter

”Ska söka respektfull dialog och undvika provokationer”

NYHETER

Polisen har ändrat sin taktik mot demonstranter efter händelserna i samband med EU-toppmötet Göteborg.

Men många poliser har kvar sin syn på demonstranter som "bråkmakare", säger psykologen Gunilla Guvå.

På nynazisternas årliga Salemmarsch i december kommer polisen för första gången att använda sin nya särskilda polistaktik i full skala. Den går ut på att man ska söka en respektfull dialog med demonstranterna och undvika allt som kan provocera dem.

Sköldarna får ligga kvar i polisbussen och hjälmarna hänga i bältet. Dialogpoliser ska röra sig i ungdomsgrupperna och söka samarbete både innan och under demonstrationen. Civila, inte uniformerade, poliser ska gå in och gripa dem som begår brott.

Gunilla Guvå är psykolog och forskare vid Linköpings universitet. Det är bland annat hennes forskning som ligger bakom den nya polistaktiken. På fredagen föreläste hon på Polishögskolan i Stockholm.

Bäddat för "krig"

Eftersom det är människosynen som styr en persons handlande så kan det ta tid innan den nya polistaktiken slår igenom fullt ut, anser Guvå.

I stället för att skylla urartade demonstrationer enbart på demonstranterna måste polisen se sin egen roll i det som utspelar sig. Det handlar om en växelverkan mellan grupper har forskarna kommit fram till.

- När poliser behandlar demonstranter som kriminella så får dessa en ny social identitet "jag är en våldsverkare". Därmed har man trappat upp och bäddat för "krig", säger Guvå.

Det är tre saker som poliser ska tänka på för att inte bidra till att eskalera våldet vid en demonstration.

Provocerande

- Det första är att inte "stereotypisera", det vill säga dra alla demonstranter över en kam. I stället ska man se dem som individer, säger Guvå.

Plötsliga ingripanden, "chocker", bidrar till att skapa en katotisk situation och därmed våld. Sådana bygger ofta på ryktesspridning.

- Om man i stället informerar demonstranterna om vad som kommer att hända så skapar man lugn och ordning, säger Guvå. Hon citerar en polis som var med i Göteborg som berättat att där var "kommunikationen på apstadiet".

Vidare är det viktigt att polisen undviker provocerande attribut och beteenden. Dit hör kravallutrustning, helikoptrar, bussar som ställts fram för bortforsling och hårdhänta visitationer av demonstranterna.

Ewa Tures/TT