Stor brand i Husby – fem till sjukhus

Sjuvåningshus utrymt

Foto: hasse rosenthal
höghus i husby i lågor i natt Vid ett-tiden kom det första larmet till polisen om att taket på sjuvåningshuset i Husby brann. Enligt räddningstjänsten riskerade branden att sprida sig neråt och evakuerade därför huset.
NYHETER

Ett sjuvånings bostadshus i Husby i norra Stockholm evakuerades natten till lördagen efter en allvarlig brand. Fem personer fick föras till sjukhus med rökskador.

Foto: hasse rosenthal
räddningen Ambulansmännen tar hand om skadade hyresgäster.

Larmet om branden på Trondheimsgatan kom strax efter klockan ett. Klockan sex på morgonen brann det fortfarande, men elden var under kontroll, enligt Stockholms brandförsvar.

Branden var koncentrerad till det översta våningsplanet, som totalförstördes. Orsaken var tidigt på morgonen ännu oklar.

I fastigheten är 75 personer skrivna. Det är oklart hur många av dem som fanns hemma när branden bröt ut, säger länsvakthavande polisbefäl Kurt-Erik Hansson till TT.

Flera ambulanser fanns på plats för att ta hand om människor som andats in rök. Ett antal av dem behandlades med syrgas. Fem personer fick föras vidare till sjukhus med rökskador.

Räddningstjänsten hade personal från fem brandstationer på plats för att bekämpa elden.

Klockan nio på lördagsmorgonen hade räddningstjänsten och försäkringsbolag kallat de evakuerade till information i en samlingslokal i närheten för att upplysa om när de kan få återvända till sina bostäder. Många av de lägenheter som inte eldhärjats hade i stället drabbats av rök- och vattenskador.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM