Åtstramningar och höjd moms i Tyskland

Nya koalitionsregeringen planerar stålbad

NYHETER

Berlin

Tyskarna måste vara beredda att göra uppoffringar för att få fart på ekonomin, anser den tillträdande förbundskanslern, kristdemokraten Angela Merkel.

Men många ledande debattörer och analytiker sågar Merkels plan, framtagen i samarbete med ledande tyska socialdemokrater.

Överenskommelsen om en ny tysk koalitionsregering, träffad mellan socialdemokraterna SPD och de kristdemokratiska partierna CDU och CSU i fredags, följdes på lördagen upp med planer på ett stålbad för den tyska ekonomin.

I ett 143-sidigt program talas bland annat om kraftiga budgetåtstramningar, höjd moms, senareläggning av pensionsåldern och försämringar i arbetsrätten.

Skeptiska analytiker

"Tillsammans för Tyskland - med mod och humanism" var den rubrik den oheliga alliansen valt för programmet, som måste godkännas av partiernas kongresser på måndag för att regeringen Merkel ska se dagens ljus.

- Tyskland är på nedgång i Europa och globalt. Vårt mål är att stoppa den nedåtgående trenden och vända den, sade Merkel då programmet presenterades på lördagen.

Men många debattörer och analytiker var skeptiska.

Dagstidningen Bild beskrev programmet som en "konkursförklaring" som gick ut på att låta skattebetalarna betala för en serie usla regeringar.

Center-vänstertidningen Berliner Zeitung sade på ledarplats att uppgörelsen var en "stor besvikelse" och uttryckte en förhoppning om att koalitionsregeringen blir kortvarig.

Samtidigt varnade ledande analytiker och politiker utanför koalitionen för att skattehöjningarna i programmet kommer att slå mot den redan svaga konsumtionen i landet, som är plågat av trög tillväxt och stora budgetunderskott.

Momshöjning

Den tillträdande regeringen vill bland annat göra det enklare för företag att säga upp övertalig personal. Det av näringslivet kritiserade anställningsskydd som i dagsläget inträder efter ett halvår ska i framtiden för den anställde ta två år att få.

- Vi såg ett behov av att göra någonting på detta område, sade SPD:s ordförande Franz Münterfering, som väntas bli vice förbundskansler och Tysklands näste arbetsmarknadsminister.

Momshöjningen, från 16 till 19 procent år 2007, och höjningen av pensionsåldern från 65 till 67 år ska bland annat gå till att täcka landets allt högre kostnader för arbetsmarknadsförsäkringen och pensionssystemet.

Underskottet i den tyska statsbudgeten ska enligt koalitionens plan inte överstiga EU:s tak på tre procent av BNP från och med 2007, vilket innebär att regeringens utgifter måste kapas eller att intäkterna måste höjas med 35 miljarder euro.

Huvudpunkterna i Merkels stålbad

TT-AFP