Enormt oljespill i orkanen Katrinas spår

Största oljekatastrofen efter Exxon Valdez

Foto: AP
Länsar runt oljetankern Exxon Valdez, som 1989 läckte ut närmare 42 miljoner liter olja längs Alaskas kust.
NYHETER

När många invånare återvände efter orkanen Katrina dragit fram fick de en chock.

Deras hem var inte bara översvämmade utan också dränkta i olja.

Katrina orsakade inte bara materiell och personlig ödeläggelse för hundratusentals människor. Hon orsakade också en av USA:s största miljökatastrofer. När hon drog fram kunde många av oljeriggarna utanför de södra delstaternas kust stå emot hennes styrka.

34 miljoner liter olja

– Vi har räknat till 111 helt förstörda oljeplattformar och 52 delvis förstörda plattformar, säger kustbevakningens Frank Paschewicz.

Miljontals liter olja läckte ut i Mexikanska golfen och fann sin väg även in över land och 1700 hem.

– Över den södra delen av delstaten spilldes 34 miljoner liter ut, säger Dwight Bradshaw vid miljödepartementet i Louisiana till AP.

De oljeindränkta husen är en klar hälsorisk för dem som väljer att bo och arbeta i förorenade hem. I Meraux, Louisiana, varnade myndigheterna husägare från att återvända hem men gick inte så långt som att förbjuda något att komma tillbaka.

"Ingen bör ta i oljan med händerna"

– Ingen borde flytta tillbaka där oljan är synlig och de bör ha skyddskläder på sig om de arbetar kring förorenade hus. Den som tar i oljan med sina bara händer kan få utslag och ökad cancerrisk, säger Agency for Toxic Substances and Disease , ATSDR, uppger AP.

Oljespillet efter Katrina är det näst största i den amerikanska historien. Endast utsläppet från oljetankern Exxon Valdez 1989 var större. Då läckte närmare 42 miljoner liter olja ut i naturen.

Therese Holmberg