Bengt Westerberg får toppjobb i Röda Korset

Blir vicepresident

NYHETER

Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg har valts till vicepresident för Internationella rödakors- och rödahalvmåne-

federationen.

Foto: björn elgstrand
Bengt Westerberg.

Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg har valts till vicepresident i Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Valet skedde vid organisationens generalförsamling i Seoul, Sydkorea. Westerberg, även före detta folkpartiledare, blir en av fyra vicepresidenter och hans uppdrag är att representera de europeiska medlemsföreningarna.

”Hedrande”

”Det är ett hedrande och viktigt uppdrag. Valet av mig visar svenska Röda Korsets starka ställning internationellt”, skriver Westerberg i en kommentar.

Han tänker i sitt nya uppdrag främst driva effektivare insatser vid kriser och katastrofer. Ett annat prioriterat ämne är att bistå i att försöka uppnå FN:s millenniemål om halverad världsfattigdom till 2015.

Federationen träffas vartannat år för att fastslå långsiktiga strategier. Vart fjärde år väljs också rörelsens styrelse. Spanjoren Juan Manuel Suárez del Toro fick i Seoul förtroende som ordförande i ytterligare fyra år.

Dessutom valdes två nya föreningar – Östtimors Röda kors och Komorernas Röda halvmåne – in. Federationen representerar därmed 183 nationella medlemsföreningar.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM