Så säkert är ditt lösenord

Här kan du testa

NYHETER

Alltför många svenskar slarvar med sina lösenord - vilket gör oss sårbara.

En ny webbtjänst ska lära oss hur ett riktigt bra, krångligt lösenord ser ut.

Hackaren knäcker lätt de enkla lösenorden.

– En oskyddad datoranvändare utsätter både sig själv och andra för risker. Ett svagt lösenord knäcks på några sekunder, säger Johan Mårtensson på Post- och telestyrelsen.

På PTS vill man nu förbättra svenskarnas kunskaper om lösenord. I dag använde sig många av namnet på maken, husdjuret eller kanske sitt eget födelsedatum som lösenord.

Tänk krångligt

Om du känner igen dig är du ute på hal is - lösenordet får inte vara knutet till något personligt. Hackarna har program som går igenom både vanliga bokstavs- och sifferkombinationer, skriver Sydsvenska Dagbladet.

Ett svårforcerat lösenord ska istället vara så krångligt som möjligt. Enligt PTS ska det se ut så här:

 Små och stora bokstäver, siffror och specialtecken blandat.

 Minst åtta tecken.

 Inga kända namn, ord eller nummer.

 Ingen information som kan kopplas till dig.

Ett problem återstår: hur ska man lyckas komma ihåg sitt eget krångliga lösenord?

Skriv inte ner

– Ta en ramsa eller en meloditext, använd ordens första bokstäver, gör några versala och lägg sedan till några siffror, säger Johan Mårtensson till Sydsvenskan.

Enligt PTS ska man bara skriva ner sitt lösenord i undantagsfall - och då behandla det som ett värdepapper.

Testa själv

Mia Carron