Dyslektiker fick ingen hjälp av kommunen

NYHETER

En flicka i Haninge hade dyslexi - men fick inte stöd av skolan.

Nu får kommunen bakläxa och kritiseras av Skolverket.

Vid de nationella proven i engelska och matematik togs exempelvis ingen hänsyn till flickans problem. Hon fick inte heller tillräcklig läxhjälp.

Men alla elever som har svårt att klara skolarbetet har rätt att få särskilt stöd. Flickan fick, trots sina läs- och skrivsvårigheter, alldeles för lite hjälp från sin skola, skriver Skolverket i sin bedömning.

Sara Haldert