Varannan pojke utsatt för våld på stan

NYHETER

Stockholm

Rädda Barnen uppmanar socialtjänstminister Morgan Johansson och regeringen att sätta full fart på myndigheternas samverkan kring barn som far illa. Kravet kommer efter en ny undersökning som Rädda Barnen gjort av ungdom och våld.

På ungdomssajten Lunastorm på internet har drygt 3 800 18-åringar svarat på organisationens enkät om våld i hemmet, i skolan, på gatan och i kärleksrelationer.

Enligt enkätsvaren drabbas flickor oftare av våld i hemmet och i kärleksrelationer medan pojkar utsätts för våld i skolan och på stan.

Omkring hälften av pojkarna uppger att de utsatts för våld ute på stan. Nio procent säger att våldet utövats av någon de känner och 38 procent svarar att det varit en okänd person.

En flicka av sex säger att hon hotats av en pojkvän medan sex procent av pojkarna säger sig ha hotats av en flickvän. Fem procent av ungdomarna säger att de blivit slagna av sin mamma och åtta procent att pappan slagit dem.

Ett tydligt mönster i svaren visar att ungdomar som blivit slagna hemma i större utsträckning än sina jämnåriga drabbas av våld i skolan och på gatan. Av dem som blivit slagna i hemmet har fyra av tio också blivit utsatta för våld på stan och nästan hälften i skolan. Motsvarande siffror för den andra gruppen är tre av tio och omkring en fjärdedel.

I oktober förra året presenterade Socialstyrelsen en samlad strategi för regeringen för hur myndigheterna skulle få i uppdrag att samverka nationellt kring barn som far illa.

"Sedan dess har ingenting hänt. Ett helt år senare ligger bollen fortfarande hos regeringen", skriver Rädda Barnens generalsekreterare Charlotte Petri Gornitzka och två av hennes medarbetare på Dagens Nyheters debattsida där de presenterar ungdomsenkäten.

TT