Kris – då står män i centrum

Forskare: I katastrofen kommer jämställdheten av sig

Foto: AP
Naturkatastrofer I New Orleans kallades bara män in för att skydda människor och egendom efter orkanen Katrina.
NYHETER

Krig, bränder och naturkatastrofer – när det är som värst kallar vi på männen.

– De traditionella könsrollerna blir extra tydliga i kriser, säger mansforskare Per Folkesson.

Foto: Calle Törnström
Gisslan Vid rymningar och gisslansituationer kallas nationella insatsstyrkan in. Den består bara av män.

Titta på bilderna här intill: män i skyddskläder och tunga redskap som riskerar liv och hälsa för att reda upp situationen.

Inte nödvändigtvis för att de är störst, smartast och modigast.

Utan för att de är just män.

I en ny doktorsavhandling visar mansforskaren Per Folkesson att jämställdheten helt kommer av sig när människor ska samarbeta för att klara allvarliga krislägen.

– Män riskerar livet i högre utsträckning.

Anses försumbara

– De anses som försumbara i krissituationer, medan kvinnor och barn måste räddas, säger Per Folkesson.

När det gäller brandbekämpning och liknande hålls kvinnorna utanför redan från början, eftersom det nästan bara är män som har dessa yrken.

Men enligt Per Folkesson kan man se en liknande ordning i resten av samhället också. Så fort det blir lite osäkert i ett företag eller en kommun kallas de ”starka” männen in.

Kvinnliga poliser

– Det faller tillbaka på en grundläggande könsmaktsordning. Det finns många kvinnor som skulle klara detta minst lika bra, men de hålls utanför. På gott och ont, säger han.

Inom polisen har man länge arbetat för att få fler kvinnor bland de anställda.I dag är var femte svensk polis kvinna. Men tittar man på de riktiga machogrenarna ser det annorlunda ut.

I Nationella insatsstyrkan finns inte en enda kvinna.

Trots särskilda rekryteringskampanjer.

– Vi vet inte vad det beror på. En kvinnlig polis som sitter i radiobil utsätts egentligen för större risker än mina killar, som har både specialutrustning och möjlighet att förbereda sig, säger Bertil Olofsson, chef för NI.

Områden där män dominerar totalt

Katarina Sternudd