Faran över efter giftutsläpp i Borås

Ammoniakgas läckte ut på förmiddagen - flera kvarter avspärrade

Foto: JOAKIM ERIKSSON
NYHETER

Ammoniakgas läckte under förmiddagen ut från fjärrkylcentralen i Borås.

Boende i närheten av utsläppet uppmanades att hålla sig inne, Räddningstjänst och polis spärrade av flera kvarter.

Ingen människa blev skadad under dramat som var över efter några timmar.

Människor som bor i närheten av utsläppet vid Borås energi i centrala Borås uppmanades att stänga dörrar och fönster och strypa ventilationsingångar.

Personer som hade ärenden i närområdet uppmanades också att tills vidare hålla sig på avstånd. Uppmaningen gjordes av säkerhetsskäl innan man visste hur stort utsläppet var.

Farlig gas

- Ammoniaken läcker ut som gas och den är väldigt farlig, sade inre befälet på Räddningstjänsten i Borås till aftonbladet.se, Peter Delwér.

Ammoniakgas irriterar ögon och slemhinnor. Andas man in det kan det orsaka andningssvårigheter och lungskador.

Själva byggnaden där läckan skede spärrades av. Även Västerlånggatan, där kylcentralen ligger, och gatorna intill blev avspärrade under någon timmes tid.

Räddningstjänstens kemdykare gick in i fastigheten och kunde konstatera att en ventil läckte.

Vid 14-tiden på onsdagen var dock läget under kontroll och avspärrningarna kunde hävas.

Företaget är kommunalt inom Borås energi med uppgift att leverera fjärrvärme, fjärrkyla och klimattjänster till kunder i Borås.

Simone Söderhjelm, TT