Barn kränks mindre än vuxen av våldtäkt

Hovrätten sänkte skadeståndet – för att offret var minderårig

NYHETER

Stockholm

Ett barn som utsatts för våldtäkt har inte drabbats av samma kränkning som en vuxen och ska därför ha lägre skadestånd.

Det slår Svea hovrätt fast i en dom på onsdagen.

En natt i somras våldtogs en svårt berusad 14-årig flicka i närheten av Strängnäs. Våldtäktsmannen var en 25-åring, nära vän till hennes mamma. Det var första gången flickan hade sex. Hon har berättat att hon flera gånger sade ifrån att hon inte ville vara tillsammans med mannen.

Eskilstuna tingsrätt dömde mannen till minimistraffet för våldtäkt mot barn, två års fängelse. Han dömdes också att betala skadestånd till flickan. Hon fick 75 000 kronor för kränkning, vilket är normalskadeståndet för vuxna våldtäktsoffer, och 10 000 kronor för sveda och värk.

Sänkte skadestånd

Svea hovrätt fastställde fängelsestraffet, men sänkte skadeståndet för kränkning till 50 000 kronor.

Hovrätten skriver att det inte går att jämställa den kränkning som en våldtäkt mot en minderårig innebär med en våldtäkt mot en vuxen.

Skälet är att en våldtäkt mot barn inte förutsätter att gärningsmannen använt hot eller våld eller har utnyttjat offrets hjälplösa tillstånd.

Den nya sexbrottslagen, som trädde i kraft 1 april i år, slår fast att samlag eller liknande sexuella handlingar mot barn under 15 år alltid ska bedömas som våldtäkt mot barn. Utgångspunkten är att barn ska skyddas då de är för unga för att samtycka till sexuella handlingar.

Ingen råhet

Hovrätten motiverar sitt ställningstagande med att en mer nyanserad bedömning måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och fäster då stor vikt vid att flickan vid våldtäkten var 14 år och tio månader. Andra faktorer att ta hänsyn till är om gärningsmannen stått henne nära och därmed skadat hennes tillit eller om brottet haft inslag av hänsynslöshet eller råhet, vilket inte är aktuellt i det här fallet, anser hovrätten.

Ewa Tures/TT