Ett ögonblick, Carin Götblad, 49

NYHETER

...länspolismästare som öppnar 15 nya polisstationer i Storstockholms problemområden.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND

Varför?

- Det är ett led i en satsning för att förebygga etableringen av ungdomsgäng. Därför satsar vi 380 poliser för att upprätta respekten bland ungdomarna.

Hur ska ni arbeta?

- Vi ska skapa kontakter och bygga broar in i särskilt utsatta grupper. Främst ska vi rikta in oss mot ungdomar genom förtroendeingivande arbete.

Kan det inte ses som provocerande att peka ut särskilda problemområden?

- Den tanken har slagit mig också. De ungdomar vi träffat uttrycker både vilja och misstro mot polisen. Men de allra flesta ser positivt på ökad närvaro av poliser.

Har attacken i Ronna något med det här är

att göra?

- Den har i alla fall inte gjort det mindre angeläget att göra något. Det finns en stor misstro mot polisen, och det är Ronna ett exempel på.

Hur ska de nya stationerna finansieras?

- Det kommer inte att bli stora stationer utan mindre kontor med 2-6 polismän. Så det kommer inte att kosta så mycket. Stockholmspolisen har god ekonomi och erfarna poliser finns redan att avsätta till satsningen.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Att alla goda krafter jobbar för att stävja ungdomsbrottsligheten.

Clarence Frenker