Professor: Det värsta jag har hört

NYHETER

Rättsexperterna rasar mot domen.

-Det här var det värsta jag hört på länge, säger Hans Klette, professor i straffrätt.

Barn har tidigare oftast fått mer pengar i skadestånd än vuxna.

Men gårdagens hovrättsdom, den första med den nya sexualbrottslagen, kan resultera i att fler våldtagna barn får låga skadestånd.

-Domen binder inte på samma sätt som en HD-dom men den är ju ändå en prövning i en hög instans där det sitter människor som förväntas argumentera på ett vägledande sätt, säger Gudrun Nordborg, informationschef på Brottsoffermyndigheten.

"Värre kränkning"

-Nu är det angeläget att detta kommer upp i Högsta domstolen.

De rättsexperter Aftonbladet varit i kontakt med går i taket över domen.

-Det var det värsta jag hört på länge. Ett barn måste ju tvärtemot kränkas mer än en vuxen vid våldtäkter, säger Hans Klette, professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet och ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund.

Sågar motiveringen

Sven-Erik Alhem, överåklagare i Malmö, sågar rättens motivering om att barnvåldtäkter inte förutsätter att gärningsmannen använt hot eller våld eller har utnyttjat offrets hjälplösa tillstånd.

-Det är ju precis det man gjort. Man har utnyttjat barnets oförmåga att freda sig från brottsliga angrepp. Händelsen kommer att förfölja barnet i mycket lång tid. Det kan bli ett livslångt lidande.

- Det borde genomsyra domstolarnas bedömning av skadeståndsanspråken.

Claes Petersson, Ted Kudinoff