Ny krisstyrka på UD

Departementet ska klara katastrofer bättre än vid tsunamin

NYHETER

Stockholm (TT)

Nästa gång en stor kris drabbar svenskar utomlands ska utrikesdepartementet vara bättre rustat än vid tsunamikatastrofen.

På torsdagen presenterade UD en rad åtgärder för att förstärka sin krisberedskap. En stående beredskapsstyrka på 35 personer ska förstärka den konsulära enheten vid en krissituation. Snabbinsatsstyrkor med UD-personal ska kunna sättas in ute i världen. Konsulära stödjepunkter inrättas vid ett 20-tal svenska utlandsmyndigheter. Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten ska hjälpa beskickningarna att planera för alla typer av krissituationer.

Myndigheterna ska få bättre telefonväxlar och UD ska bli bättre på att samarbeta med resebranschen, de nordiska grannländerna och andra EU-länder, enligt en promemoria.

TT