Jennekvist friad även i hovrätten

Polischefen lät avlägsna vänsteraktivister

NYHETER

Länskriminalens chef i Stockholm Leif Jennekvist gjorde en felbedömning av rättsläget.

Ändå frias han även av Svea hovrätt från misstankarna om tjänstefel.

På torsdagen fastställde hovrätten den friande domen i Stockholms tingsrätt för ungefär ett år sedan.

Hovrätten kommer, liksom tingsrätten, fram till att Jennekvist brutit mot polislagen men brottet anses så ringa att han frikänns.

Två mil bort

En septemberlördag 2003 tjänstgjorde Jennekvist som kommenderingschef. Han åtalades för tjänstefel sedan han gett order om att en grupp demonstranter som bråkat med polisen skulle transporteras med buss två mil bort från Södertälje centrum.

Hovrätten konstaterar att bussningen visserligen kom att innebära ett frihetsberövande utan stöd i lag. Men domstolen har tagit fasta på att Jennekvist kom att leda insatsen med kort varsel och att han inte deltog i planeringen.

Var inte på plats

Dessutom var Jennekvist inte på plats i Södertälje utan hade att fatta sina beslut utifrån den information han fick via ledningscentralen i Stockholm.

Han hade fått uppfattningen att demonstranterna var farliga aktivister och att det inte fanns något alternativ till att avlägsna dem.

TT