Viagra till Regeringsrätten

Ska potensmedlet subventioneras eller inte?

NYHETER

Ska potensmedlen Viagra, Cialis och Levitra finnas med på listan över subventionerade läkemedel?

Så lyder kärnfrågan i en rättslig tvist mellan statliga Läkemedelsförmånsnämnden och läkemedelsföretagen – en tvist som nu ska avgöras av Regeringsrätten.

Det står klart sedan rätten på fredagen gett prövningstillstånd.

Tidigare har kammarrätten beslutat att medlen ska ingå i läkemedelsförmånen för patienter med svår erektil dysfunktion, eller svår impotens, oavsett vilken sjukdom som är grundorsak.

TT