Stort utsläpp av svavelsyra utanför Borås

NYHETER

1000 liter 96-procentig svavelsyra läckte på förmiddagen ut från ett stort företag i Viared utanför Borås.

Vid lunchtid hade räddningstjänsten läckan under kontroll. De neutraliserade svavelsyran ned kalk och sköljde ned det i uppsamlingstankar under industrin.

Olyckan skedde, enligt räddningstjänsten i Södra Älvsborg, i samband med lastning.

Det har inte varit någon fara för allmänheten.

Johanna Melén