Varning för Sopranos-rullator

Tillverkare återkallar 7 000 farliga rullatorer

NYHETER

Har du en Sopranos-rullator?

Se upp.

Hjulen kan trilla av.

Sju tusen rullatorer av märket Sopranos återkallas av tillverkaren på grund av att en defekt i infästningen av framhjulen.

Någon olycka har inte inträffat men tills felet är avhjälpt rekommenderas försiktighet vid användandet.

Den felaktiga konstruktionen finns på 7000 rullatorer som tillverkades mellan 1 januari 2004 och 31 maj 2005 hos Dolomite AB i Anderstorp. Av dem finns 4500 i Stockholmsområdet och 1000 i Västra Götaland medan 500 är spridda runt om i landet. Dessutom har något tusental exporterats, bland annat till Tyskland.

Ska åtgärdas

Konstruktionsmissen upptäcktes när ett hjul lossnade på en rullator i samband med att den skulle lastas in i en bil.

– I de flesta fallen kommer rullatorerna att åtgärdas på plats efter samarbete med hjälpmedelscentralerna, säger marknadschef Marika Johansson på Dolomite till TT.

Alternativet är att rullatorerna returneras till tillverkaren och att användaren får låna en ersättningsrullator under tiden som reparationen genomförs.

Kan ta ett halvår

– Vi har tittat på olika lösningar och kommit fram till att det är enklast och säkrast att byta framstativet på de aktuella rullatorerna, säger Marika Johansson.

Hon uppskattar att det kan ta upp till ett halvår innan samtliga rullatorer har gåtts igenom.

– Men det är ingenting vi har erfarenhet av tidigare så vi vet inte hur svårt eller lätt det är att genomföra.

Ingen olycka

Under alla omständigheter medför återkallandet höga kostnader för företaget, men man vill inte riskera att någon olycka inträffar.

Varningsmeddelande

Någon olycka uppges heller inte ha inträffat, men företaget har skickat ut ett varningsmeddelande till landstingen och också underrättat Läkemedelsverket om risken med den felaktiga infästningen.

Företag som tillverkar medicinska hjälpmedel är skyldiga att anmäla tillverkningsfel till Läkemedelsverket som nu kommer att följa arbetet med att återkalla och reparera rullatorerna. Det krävs att åtminstone 80-90 procent av dem åtgärdas, uppger Göteborgs-Posten.

Benny Öinert/TT