Sexköpande HD-domare dömde igen

Flyttades för att inte kunna döma

NYHETER

I våras dömdes justitierådet Leif Thorsson för att ha köpt sex. Därmed skulle han sluta döma för Högsta domstolen (HD) och få andra arbetsuppgifter.

Men nu har han dömt för HD igen. Och slutar han inte självmant kommer HD att undvika att ändra praxis för brott mot sexköpslagen.

Justitiekanslern (JK) beslutade i maj att Thorsson kan ha kvar sin anställning i HD, trots att han erkänt ett köp av sexuella tjänster och betalat 50 dagsböter. Eftersom det rörde sig om ett enstaka brott tyckte JK att Thorsson inte var ”uppenbarligen olämplig” att behålla sin domartjänst.

Av förtroendeskäl flyttade dock HD Thorsson till Lagrådet för att han inte skulle ha en dömande tjänst längre.

Vid ovanliga tillfällen, vart tredje år ungefär, avgör HD mål i plenum. Det sker när landets högsta dömande instans byter praxis och då måste samtliga 16 justitieråd närvara.

I måndags slog HD fast att det är en kränkning att spotta en polis i ansiktet. Domen som ändrar tidigare praxis blev avgjord i plenum – med Thorsson som en av domarna, uppger Sveriges Televisions Aktuellt.

Enligt HD:s ordförande Bo Svensson kan Thorsson inte stängas av från plenum. Vad händer då om HD finge anledning att ändra praxis i mål som rör sexköpslagen?

– Jag skulle inte tro att vi kommer att kalla in ett plenum när det gäller sexköpslagen, säger Bo Svensson till Aktuellt.

– Vi är ju misstänkliggjorda genom den situation vi befinner oss i. Vi försöker hantera den så gott vi kan och vi försöker undvika att provocera allmänheten – vi är ju beroende av allmänhetens förtroende.

Det finns ingen möjlighet att han själv väljer att avsäga sig uppdragen?

– Om han gjorde det skulle vi förmodligen bifalla. Men han trivs med arbetet, säger Bo Svensson.

Tidigare:

TT