Barnen blev kränkta av rätten - igen

Sexutnyttjade fick halverat skadestånd

NYHETER

Nu har det hänt igen.

Två flickor, 12 och 13, utnyttjades sexuellt av en 18-åring - och när fallet nådde hovrätten sänktes barnens skadestånd.

Skälet: det var inte bevisat att de drabbats av personskada.

Ännu en gång har hovrätten sänkt skadeståndet till barn som utsatts för sexuella övergrepp, skriver Länstidningen i Östersund i Jämtland.

Två flickor, 12 och 13 år vid övergreppen, har utnyttjats av en då 18-årig man.

Med 12-åringen hade mannen ett "omfattande sexuellt umgänge", med 13-åringen genomförde han ett samlag.

Tingsrätten dömde mannen till fyra månaders fängelse.

Dessutom skulle han betala 60000 kronor i skadestånd till 12-åringen och 35000 kronor till 13-åringen.

Sänktes kraftigt

Fängelsedomen stod sig i hovrätten, däremot valde rätten där att kraftigt sänka skadeståndet till flickorna.

"Någon egentlig utredning som styrker att flickorna drabbats av personskada har inte lagts fram i målet, varför krav om ersättning för sveda och värk inte kan vinna bifall", skriver hovrätten i domen.

Den 12-åriga flickan får sitt skadestånd halverat till 30000 kronor, den 13-åriga flickan får sitt sänkt till 20000 kronor.

Svidande kritik

Så sent som i veckan fick Svea hovrätt mycket svidande kritik för ett liknande fall.

Då fick en 14-årig flicka som våldtagits av en 24-årig man sitt skadestånd sänkt med en tredjedel.

Rätten ansåg att ett barn som utsatts för våldtäkt ska ha lägre skadestånd eftersom det inte drabbats av samma kränkning som en våldtagen vuxen.

- Det här var det värste jag har hört på länge. Ett barn måste ju tvärtemot kränkas mer än en vuxen vid våldtäkter, sa professorn i straffrätt, Hans Klette då.

Hänvisar till praxis

Han fick medhåll av stora delar av juristkåren i Sverige.

- Domen binder inte på samma sätt som en HD-dom men den är ju ändå en prövning i en hög instans. Nu är det angeläget att detta kommer upp i Högsta domstolen, sa Gudrun Nordborg, informationschef på Brottsoffermyndigheten. Hovrätten för nedre Norrland i Östersund hänvisar sänkningen till praxis för liknande domar.

Så gör du Vita bandet

Eva Buskas