Hälften av barnen har flyttat hem till släktingar

NYHETER

Nästan alla de 16 föräldralösa barnen möttes av släktingar på flygplatsen när de landade i Sverige.

Men flera ville hellre bo hos vänner.

Vi har undersökt hur barnen bor i dag, och funnit att nästan hälften har nya hem hos nära släktingar, som morbror, faster eller mormor, som blivit deras nya vårdnadshavare. Men det finns andra lösningar.

Vad som händer när ett barn blir föräldralöst är att en särskild överförmyndarmyndighet utser en god man, som har ansvar för barnets ekonomi.

Socialnämnden är tills vidare ansvarig för barnet, tills en ny vårdnadshavare utsetts. I de flesta fall sker en utredning. Beslutet fattas av tingsrätten.

Fem bor hos vänner

För de 16 barnen blev lösningarna olika.

Fem tonåringar valde att bo hos vänner och grannar till familjen, medan en släkting varit god man (den som ansvarar för barnets ekonomi). På så vis har barnen kunnat bo

kvar i sitt gamla bostadsområde.

En pojke önskade sig att få bo kvar i sitt gamla hem, där hans faster och farbror nu flyttat in.

Några barn har en "tvåfamiljslösning" som innebär att en släkting utsetts till den formella vårdnadshavaren, samtidigt som barnet familjehemsplacerats hos andra släktingar. Dessa jämställs med fosterföräldrar och får ersättning för att de tar hand om sitt brorsbarn eller systerbarn. Socialnämnden har då fortfarande ansvar för uppföljning av barnet.

I några fall ville flera vuxna ta hand om barnet.

Får en del av pensionen

För två barn är frågan ännu inte löst. De har tills vidare en utomstående vårdnadshavare. Just nu bor syskonparet i en kommun många mil från den där de levde tidigare.

Ekonomiskt tryggas de föräldralösa barnen genom barnpension, en viss procent av den pension föräldrarna skulle ha fått. Medelbeloppet är för närvarande 2700 kronor i månaden (för varje förälder). Det betalas ut fram till barnet fyller 18, men kan förlängas två år om barnet går i gymnasiet.

Malin Nord, Kerstin Weigl