Vi betalar svart - med rent samvete

Var tredje svensk köpte en svart tjänst förra året

NYHETER

Svenskarna lider inga samvetskval för att de köper svarta tjänster. Det visar en ny undersökning från Skatteverket.

Förra året köpte var tredje svensk någon svart tjänst - utan att ha dåligt samvete för det.

Det är inte de som har det sämst ställt som tar hem en svart hantverkare eller betalar städhjälpen med obeskattade pengar. Den typiske svartköparen är en gift man i villa, välutbildad och med god inkomst.

Vanligast är att man anlitar svarta hantverkare.

Det visar Skatteverkets undersökning som Dagens Nyheter presenterar i dag.

Var tredje

Över 2000 personer mellan 15 och 89 år fick frågan under perioden december 2004 till mars 2005. Och svaren visade att var tredje hade köpt någon svart tjänst under det senaste året.

De fick också frågan om varför de valt svart före vitt.

En majoritet, 65 procent, svarade att det är för att personer i höga ställningar i samhället själva bryter mot normerna. 62 procent köper svart för att skatterna är för höga. 31 procent gör det för att de tror att risken för upptäckt är liten.

Värre köra för fort

De som köper en tjänst svart tycker inte heller att det är ett särskilt allvarligt brott. De flesta anser att det är värre att köra för fort.

Nina Lindqvist på konsultfirman Unionkonsult har skrivit rapporten "Hur omfattande är svart arbete och skattefusk och vilken inställning har svenska folket?"

Eftersom det är så vanligt att folk köper svarta tjänster och att få tycker att det är särskilt omoraliskt så tror hon inte på kampanjer mot svartarbete, skriver DN.

Hårdare kontroller är hennes recept för att få svenskarna att övergå från svart till vitt.

Johanna Melén