Svenskens moral inte anpassad till samhället

Moralfilosofen förslår sänkt skatt – eller hårdare straff

NYHETER

Svenskens moral är inte anpassad för dagens samhälle. Därför tycker vi det är okej att betala svart för till exempel en målare.

Det säger Bengt Brülde, moralfilosof vid Göteborgs universitet.

En ny undersökning från Skatteverket visar att var tredje svensk köpte en svart tjänst under förra året. Bland aftonbladet.se:s läsare kan man tänka sig att betala svart för de flesta slags tjänster.

Vid 14-tiden i dag hade nästan 32 000 svenskar röstat. Drygt 74 procent skulle kunna tänka sig att betala svart för hantverksjobb medan drygt 58 procent kunde tänka sig det samma för trädgårdsarbete.

Outvecklad moral

Bengt Brülde är moralfilosof vid Göteborgs universitet. Han vill inte tolka siffrorna som att svenskarna inte har något samvete. I stället menar han att det här visar att vår moral inte har utvecklats i takt med resten av samhället.

– Jag tror vi tänker så att om det jag gör inte skadar någon i min omgivning, då är det inte så farligt. Jag tjänar på det, hantverkaren tjänar på det. Det enda som händer är att staten får lite mindre skatteintäkter. Men i dag är det mer komplext än så. När det gäller miljön så talas det till exempel om att vi måste ta ansvar för kommande generationer. Då går det inte att bara tänka på det egna lilla samhället.

Sänka skatten

För att lyckas ändra på vår gamla bild av vad som är rätt och fel så måste politikerna tänka logiskt.

– Det har ju regeringen gjort när det gäller vissa skatter. Som när tobaksskatten höjdes för några år sedan. Det ledde till att smugglingen av cigaretter ökade och då sänkte man skatten igen.

Enligt Bengt Brülde skulle det alltså kunna hjälpa om skatten på städning eller hantverkshjälp sänktes. Ett annat sätt skulle kunna vara att införa hårdare straff.

Johanna Melén