”Våldet har påverkat oss”

NYHETER

Fler bostäder i innerstan.

Ökade öppettider på Lava.

Så ska finansborgarrådet Annika Billström stoppa våldsspiralen.

Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
Annika Billström, finansborgarråd, Stockholms stad.

- Våldssituationen är en oerhört viktig fråga för alla oss som bor och lever i Stockholm. Vi jobbar både med fysiska åtgärder och förebyggande socialt arbete. Våld mot enskilda har påverkat oss väldigt starkt i den budget vi lagt för nästa år, av 800 miljoner kronor lägger vi 600 miljoner i stadsdelarna.

- Det förebyggande arbetet handlar mycket om att skapa mötesplatser för ungdomar i Stockholm.

Vad gör ni konkret för att minska våldet?

- Vi utökar öppethållandet på Lava i Kulturhuset, vi öppnar upp och ljussätter ruffiga miljöer, byggnader och parker. Vi satsar också 10 miljoner extra på Lugna gatan-värdar. Att vi får in fler bostäder i innerstan bidrar också till att det blir mer liv och rörelse även efter det att butikerna har stängt.

Ska man vara rädd när man går genom stan på natten?

- Nej, det ska man inte vara.

Men bör man vara det?

- Nej, men själv är jag alltid aktsam, på kvällen mer än på dagen. Så har vi kvinnor levt i många år.

Emma Härdmark

ARTIKELN HANDLAR OM