Här är Stockholms farligaste stadsdelar

Störst risk för våld i krogtäta områden

NYHETER

Gata eller gränd, ljust eller mörkt.

Var du utsätts för våldsbrott styrs av miljön.

Det i särklass vanligaste våldsbrottet är misshandel. Oftast i kombination med alkohol. Krogtäta områden i respektive stadsdel ligger följaktligen högst i statistiken.

"Sup inte med okända"

- En grundregel är att man aldrig ska supa med okända människor, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

Prång och gränder skapar också i sig utrymme för brott. Ett problem som man tar hänsyn till när man anlägger nya områden.

Våldtäkter i parker

- Man bygger bort de miljöerna så långt man kan och skapar fri sikt i de områden där människor rör sig mycket, säger Kristina Nilsson, arkitekt som arbetar med fysisk planering vid Sveriges lantbruksuniver-

sitet, SLU.

Vegetation är en annan ingrediens i stadsbilden som ger upphov till otrygghet. Det syns i polisens siffror: en tredjedel av alla våldtäkter förra året inträffade i en park.

Berzelii park och Humlegården hör till de värst drabbade.

- Numera tänker man på att ha lågväxande buskar nära gångvägar, allt för att öka sikten, säger Kristina Nilsson.

Flest rån vid Plattan

Andra brott är däremot svåra att bygga bort.

- Personrån inträffar oftare på eftermiddagen och har en tydlig koppling till det kommersiella livet, säger Jerzy Sarnecki.

Därför toppar området kring Sergels torg rånstatistiken.

Våldsbrott i Stockholm 2004

Här sker flest...

Lång, ödslig och mörk - därför blir en gata farlig

Första delen i artikelserien:

Emma Härdmark