Så vill skönhetsrådet att Slussen ska se ut

NYHETER
Whites förslag "Nybyggt bevarande". illustration: white arkitekter

Även Stockholms skönhetsråd har nu yttrat sig om Slussens framtid. De har kommit fram till att förslaget "Nybyggt bevarande" är skönast.

Förlaget innebär att delar av dagens trafikkarusell tillåts vara kvar. Även om såväl vägar som byggnader måste renoveras i grunden.

Skönhetsrådet menar att det förslaget har störst utvecklingspotential för området.

I dagsläget finns det två huvudförslag till hur Slussen ska byggas om, "Nybyggt bevarande" respektive "Nya Slussen".

Vilket förslag det blir som avgår med den slutgiltiga segern avgörs nästa höst.

Slussen kommer inte att vara färdigställd förrän tidigast år 2017.

Emma Härdmark