Putin vill stoppa ”människorätt”

Svenska Amnesty: Lagen kan få förödande konsekvenser

NYHETER

Snaran dras åt kring människorättsorganisationer i Ryssland.

Regeringen har lagt fram ett lagförslag som ger staten rätt att kontrollera – och förhindra – organisationernas arbete.

- Vi ser ett reellt hot, säger svenska Amnesty.

På onsdagen diskuterade det ryska parlamentet, duman, det lagförslag som orsakat ramaskri bland världens icke-statliga organisationer.

Förslaget innebär att det blir närmast omöjligt för människorättsorganisationer och andra frivilligorganisationer att arbeta i Ryssland.

- Vi är väldigt oroliga. Ryssland tar till drastiska metoder för att skärpa kontrollen över vårt och andra organisationers arbete. Det går stadigt utför, helt enkelt, säger Elisabeth Löfgren, svenska Amnestys pressekreterare till aftonbladet.se.

– Det Ryssland gör nu kan få väldigt förödande konsekvenser, både för nationella och internationella organisationer.

Stängs ner eller kastas ut

370 av ledamöterna i duman röstade på onsdagen för regeringens lagförslag. 18 röstade mot.

Förslaget ska gå igenom ytterligare två omröstningar innan det kan antas. Om det gör det måste alla organisationer – för närvarande runt 300 000 - omregistrera sig hos myndigheterna, godta slumpmässiga kontroller och tillåta tjänstemän att sitta med under deras möten.

Gör de inte det – stängs de ner eller kastas ut ur landet.

- Amnesty kan mycket väl bli en organisation som drabbas. Vi finns ju i Ryssland i dag, men förhoppningsvis har vi så pass stort inflytande att vi inte åker ut i första omgången, säger Elisabeth Löfgren.

- De som drabbas blir förmodligen i första hand organisationer som lyfter fram kränkningar mot mänskliga rättigheter i Tjetjenien.

"Hindrar samhällsutvecklingen"

President Vladimir Putin har flera gånger ifrågasatt icke-statliga organisationers ”verkliga motiv”, och i somras deklarerade han att Ryssland inte tänkte låta utländska organisationer stödja politisk verksamhet i Ryssland.

Organisationer har länge kritiserat Rysslands hållning – men i och med det nya lagförslaget är måttet rågat.

På tisdagen gjorde fler än 1 300 organisationer ett gemensamt uttalande där de säger att förslaget ”hindrar utvecklingen av ett civilt samhälle i Ryssland”.

"Förslaget skapar ordning"

Även på hemmaplan har kritiken varit massiv.

-Lagförslaget är så luddigt att det kommer att tillåta stängningen av alla de organisationer som på något sätt är obehagliga för myndigheterna, säger analytikern Jevgenij Jasin på Moskvas handelshögskola i en radiointervju.

Men de som skrivit förslaget anser att kritiken saknar grund.

- Det här är en utmärkt och helt sund lag. Kritiken har inget att göra med det verkliga lagförslaget, eftersom det inte gör något annat än skapar ordning, säger en av lagförfattarna till Reuters.

Sara Ångström