CIA-planet på Arlanda

NYHETER

Ett amerikanska Herkules-

plan står parkerat på Arlanda. I elva år existerade det inte.

I dag kopplas planet till CIA. USA ska ha använt det som ett flygande fängelse över Europa.

Foto: DANIEL FALL
"Flygande fängelse" Det mystiska Herkulesplanet på Arlanda i maj 2003.

Bilden togs på Arlanda den 17 maj 2003 av flygentusiasten Daniel Fall. Den visar ett av de flygplan som de senaste åren landat i Sverige - och som nu kopplas till USA:s hemliga underrättelsetjänst CIA.

Flög med fångar

Enligt en före detta amerikansk underrättelseofficer, Wayne Madsen, används just det här flygplanet för att transportera fångar genom Europa.

Han säger att amerikanska myndigheter förhör fångar i luften med metoder som varken faller under något lands lag eller internationella konventioner.

Planet ägs, enligt de amerikanska luftfartsmyndigheterna, av ett företag som heter Prescott Support.

Kopplingar till CIA

Wayne Madsen hävdar att det är ett företag som har nära kopplingar till CIA.

Dyker upp då och då

Petter Ovander