Kemikalieutsläpp på Hisingen

Frätande ämne läcker ur 200-litersfat

NYHETER

Ett kemikalieutsläpp inträffade strax efter lunchtid på torsdagen på Kårebogatan i ett industriområde på Hisingen i Göteborg.

Ett frätande ämne läcker ut ur ett 200-litersfat.

Räddningstjänsten arbetar med kemdykare för att få undan det farliga ämnet.

- Räddningstjänsten har bett om hjälp med avspärrningar vid Arendalsvägen/Kårebogatan, säger vakthavande polisman Staffan Sellberg på Hisingepolisen.

Räddningstjänsten har vid 14.30-tiden konstaterat att ämnet är etylendiamin, starkt frätande och mycket brandfarligt.

- Riskområdet kring läckan är bara 50 meter. Men vi behåller avspärrningarna på gatorna någon timme till. Det ryker nämligen mot Torslandavägen och det kan bli en stickande irritation i ögonen av det, säger Per Fallström, larm-och ledningsoperatör på Räddningstjänsten i Göteborg.

Än vet man inte hur etyldiaminen har kunnat läcka ut.

- Det fanns i ett fat som står inne på en gård. Eventuellt kan nån ha kört på det, säger Per Fallström, till aftonbladet.se.

Simone Söderhjelm