Sossar knappar in

NYHETER

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet är på väg att komma i kapp de borgerliga, visar en ny Temoundersökning.

De borgerligas försprång har nu krymp från åtta procentenheter till 0,9. Ställningen nu är 47,5-46,6.

Här bredvid finns mätningen i procent, förändring från förra månaden inom parentes.

TT-Aftonbladet