Läkare skrev ut narkotikapreparat

NYHETER
Foto: AFTONBLADET BILD
Ska journalföras.

En läkare i Stockholmsområdet varnades 2003 av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för okontrollerad utskrivning av narkotiska mediciner. Nu är han åter anmäld. Socialstyrelsen har granskat 31 recept läkaren skrivit ut, och finner regelbunden förskrivning av narkotikaklassade preparat utan korrekt journalföring.Socialstyrelsen anser att det faktum att läkaren inte tagit intryck av tidigare varning är försvårande omständighet, och yrkar att läkaren åläggs en prövotid på tre år. (TT)

ARTIKELN HANDLAR OM