De kunde räddats av splitterskyddet i nya superjeepen

Foto: ANDERS WEJROT
Försvarsmaktens fordon Galten.
NYHETER

Försvarets nya monsterjeep Galten kunde ha räddat svenskarna.

Den har ett specialskydd mot sprängattentat - men tas i bruk först efter nyår.

Dessutom kan ett tungt militärfordon göra uppdraget i Afghanistan svårare, menar Försvaret.

Enligt uppgift till Aftonbladet har svenska soldater i Afghanistan flera gånger vädjat om att få bilar med splitterskydd.

-Med de bilar vi har är det inte en fråga om utan när något sånt här skulle hända, säger en källa som tjänstgjort i Afghanistan.

Försvarets nya militärjeep Galten väger fem och ett halvt ton och kostar två miljoner.

Den har skräddarsytts för utlandsuppdrag i oroliga områden.

Skyddad mot minor

-Med sina förstärkningar är den skyddad mot minor, splitter och finkalibrig eld, berättar Christian Russberg på Försvarets materielverk.

Den svenska styrkan som attackerades färdades i en Mercedesjeep, utan splitterskydd. Galten hade sannolikt klarat attacken.

Skickas ut i orosområden

102 bilar levereras i början av nästa år.

De ska sedan skickas ut i orosområden i världen där svenska soldater är engagerade.

Men om något av fordonen skickas till Afghanistan är oklart. Efter bombattacken mot svenska soldater utvärderar Isaf säkerhetsläget i Afghanistan.

- När Isaf är klar med sin analys kommer vi att sätta oss ner och se om vi behöver ändra på något i förbandens utbildning eller utrustning, säger generallöjtnant Jan Jonsson.

Bra skydd kan försvåra uppdraget

Svenska soldater i Afghanistan patrullerar i vanliga bilar och har inte speciellt tunga vapen.

Orsaken är Isafs uppdrag, som bland annat är att skapa god kontakt och samverka med befolkningen.

- Det är svårt att göra om man är tungt beväpnad och åker omkring i tunga mekaniserade fordon, säger Jonsson.

Kraftigare skydd skulle alltså enligt försvaret göra uppdraget svårare.

- Arbetet bygger på att våra soldater träffar befolkningen och får igång en dialog. Isaf är uppskattat och svenska förband är väldigt uppskattade i de områden där vi gör insatser.

Jonsson poängterar att den dödliga bombattacken mot svenskarna är det första attentatet mot Isaf i norra Afghanistan.

- Men om förbanden behöver andra förmågor eller annan utrustning är det ett svenskt behov att lösa. Det tar försvaret ansvaret för.

Sverige skickar fler soldater

Attacken mot svenskarna har inte ändrat regeringens beslut att utöka den svenska militära insatsen i Afghanistan.

Inom kort väntas riksdagen besluta att ytterligare 185 personer ska skickas iväg.

Samtliga partier utom vänsterpartiet är positiva till förslaget.

Claes Petersson, Caroline Olsson