Lägenhetsbrand i centrala Göteborg

NYHETER

Flera stationer bekämpade en brand i en lägenhet på Tredje Långgatan i Göteborg på lördagskvällen.

Larmet gick några minuter efter klockan 23 och branden i lägenheten var då fullt utbruten. Personer på gatan vittnade om hur eldslågor slog ut från byggnaden.

Tjugo minuter efter larmet var hela våningsplanet övertänt.

Branden, som bekämpades av tre stationer, ansågs vara under kontroll strax före midnatt.

Då hade elden spridit sig från bottenvåningen till det andra planet. En explosion hade hörts och risken att elden ska sprida sig till de två våningarna ovanför bedömdes som mycket stor.

Ingen människa har rapporterats skadad. Eftersläckningen väntades pågå hela natten.

Fastigheten är ett trevånings stenhus med gasförsörjning.

TT